Vstupní test a dotazník, sloužící k rozřazení zaměstnanců SNE do skupin pro čkolení MS Excelu.

Vstupní dotazníky IT kurzů pro společnost BATZ.

E-learningová podpora kurzu Autodesk AutoCAD LT pro začátečníky.

Tato sada testů a dotazníků slouží k rozřazení účastníků IT kurzů do skupin podle dosavadní úrovně ovládání PC a jejich potřeb.

Rozřazovací test a doazníky pro zaměstnance společnosti SuperPet, a.s.