Placement test Aj pro zaměstnance společnosti Centrum dopravního výzkumu.

Placement testy Aj pro společnost Hein.

Placement test Aj pro zaměstnance společnosti Kasko.

Rozřazovací testy Aj v kategoriích A1-B1 a B2-C1.

Rozřazovací test Nj
Úrovně A1-B1

Rozřazovací test AJ
Úrovně A1-B1