Dobré výsledky manažera jsou výsledkem práce jeho lidí. Předpokladem úspěchu je schopnost zadat úkol, definovat prostor a projevit důvěru.

Telefonický a e-mailový kontakt je nedílnou součástí našeho života. V pracovním životě však není zdrojem zábavy a potěšení, nýbrž aktivní telefonování a oslovování je činností, kterou se snažíme dosáhnout určitého cíle: zjistit informace, nabídnout zboží či službu, sjednat schůzku apod.

Pro úspěšné fungování každé firmy se zaměstnanci je důležitá dobrá orientace v zákoníku práce a správné porozumění jeho ustanovením, aby nedošlo k porušení práv zaměstnanců, i proto, aby podnik vyžíval svá práva.

Obsah kurzu:

 • povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání - úprava v NOZ, vstupní lékařské prohlídky)
 • způsoby vzniku pracovního poměru
 • změny pracovního poměru
 • počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce
 • pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas, v noci, o svátcích
 • překážky v práci hrazené z prostředků zaměstnavatele
 • způsoby skončení pracovního poměru
 • zvyšování a prohlubování kvalifikace

Chcete-li být v umění komunikace úspěšní, je třeba nejen dostatek empatie, ale také nezbytné znalosti a dovednosti. Naučte se sdělovat negativní i pozitivní věci takovým způsobem, aby byly správně pochopeny, a především tak, aby člověk, se kterým komunikujete, byl ochotný Vám naslouchat.

Účastníci e-learningového kurzu budou mít povědomí o korupci v dnešní době. Na příkladech se dozví jaké jsou příčiny korupce ve veřejné správě a jak se jí lze ubránit. Mimo to také získají poznatky o obraně politiků proti korupci a jaká legislativa je s korupcí spojena.

Náhled DEMO verze zde.

Obsah kurzu:

 • Co je vlastně korupce?
 • Příčiny korupce ve veřejné správě
 • Příklady korupce ve veřejné správě
 • Jak se bránit korupci
 • Jak se brání politici
 • Protikorupčí legislativa

Kurz je zaměřený na tvorbu úředních dokumentů, zpracování korespondence na profesionální úrovni a nejčastějším gramatickým chybám při psaní zkratek značek, peněžních částek, atp. Úprava formátu dokumentů je v souladu s aktuální verzí ČSN 01 6910. Účastníci zvládnou stylistiku vhodnou pro formulování úřední korespondence a dodržování jejich formální správnosti při psaní všech druhů úředních písemností i e-mailů.

Obsah kurzu:

 • Úvod: zásady písemné komunikace
 • Náležitosti a formální úprava písemných dokumentů
 • Pravopis, norma pro úpravy písemností
 • Stylistika a typografická pravidla
 • E-mailová komunikace pracovníka úřadu
 • Příklady dokumentů určených konkrétnímu účelu a adresátovi

Stimuly a motivy jsou tím, co nás přiměje ke změně. Jinými slovy "i starého psa" přimějí dělat nové kousky. Cílem kurzu je provést vás změnou a jejím řízením. Změna není ani dobrá, ani špatná. Změna prostě je a jak proběhne je jen na nás.

Všechno plyne a nic netrvá. Všechno zaniká a nic nezůstává stálé a neměnné.

-Herakleitos z Efesu, 5.stol. př. n.l. 

Konflikty jsou potřeba, pročistí vzduch a dají nový pohled na situaci. Jak se efektivně pohádat a dosáhnout kompromisu se dozvíte právě v tomto kurzu.

Obsah kurzu:

 • Co jsou to konflikty, jejich zdroje, příčiny a druhy
 • Techniky podporující efektivní komunikaci v konfliktní situaci
 • Strategie zvládání konfliktů
 • Zvládání negativního chování
 • Jak konflikt předvídat a jak mu předejít

Kurz je určen: Vedoucím týmů, manažerům všech úrovní, mistrům, obchodníkům, všem, kteří chtějí předcházet a zvládat konflikty.