Konflikty jsou potřeba, pročistí vzduch a dají nový pohled na situaci. Jak se efektivně pohádat a dosáhnout kompromisu se dozvíte právě v tomto kurzu.

Kurz je určen: Vedoucím týmů, manažerům všech úrovní, mistrům, obchodníkům, všem, kteří chtějí předcházet a zvládat konflikty.

Stimuly a motivy jsou tím, co nás přiměje ke změně. Jinými slovy "i starého psa" přimějí dělat nové kousky. Cílem kurzu je provést vás změnou a jejím řízením. Změna není ani dobrá, ani špatná. Změna prostě je a jak proběhne je jen na nás.

Všechno plyne a nic netrvá. Všechno zaniká a nic nezůstává stálé a neměnné.

-Herakleitos z Efesu, 5.stol. př. n.l. 


Správná forma textu je stejně tak důležitá jako jeho význam.
Na co se tedy zaměřit?

„Poctivost stojí u brány a klepe, a korupce vstupuje dovnitř." 
-Barnabe Rich 

Chcete-li být v umění komunikace úspěšní, je třeba nejen dostatek empatie, ale také nezbytné znalosti a dovednosti. Naučte se sdělovat negativní i pozitivní věci takovým způsobem, aby byly správně pochopeny, a především tak, aby člověk, se kterým komunikujete, byl ochotný Vám naslouchat.

Znalost současné právní úpravy pracovněprávních vztahů a především jejich jednoznačný výklad vedou k bezproblémové práci s lidmi a tím ke zlepšování vztahů ve firmě. Správná aplikace do konkrétních podmínek podnikové praxe přináší jistotu, že firma plní všechny zákonné náležitosti a současně využívá všechny možnosti, které jí zákon dává. To pomáhá zabránit některým soudním sporům a pokutám.

Dobré výsledky manažera jsou výsledkem práce jeho lidí. Předpokladem úspěchu je schopnost zadat úkol, definovat prostor a projevit důvěru.

Telefonický a e-mailový kontakt je nedílnou součástí našeho života. V pracovním životě však není zdrojem zábavy a potěšení, nýbrž aktivní telefonování a oslovování je činností, kterou se snažíme dosáhnout určitého cíle: zjistit informace, nabídnout zboží či službu, sjednat schůzku apod.