Správná forma textu je stejně tak důležitá jako jeho význam.
Na co se tedy zaměřit?

„Poctivost stojí u brány a klepe, a korupce vstupuje dovnitř." 
-Barnabe Rich 

Znalost současné právní úpravy pracovněprávních vztahů a především jejich jednoznačný výklad vedou k bezproblémové práci s lidmi a tím ke zlepšování vztahů ve firmě. Správná aplikace do konkrétních podmínek podnikové praxe přináší jistotu, že firma plní všechny zákonné náležitosti a současně využívá všechny možnosti, které jí zákon dává. To pomáhá zabránit některým soudním sporům a pokutám.

Dobré výsledky manažera jsou výsledkem práce jeho lidí. Předpokladem úspěchu je schopnost zadat úkol, definovat prostor a projevit důvěru.

LinkedIn je profesní sociální síť, která u nás v současné době zažívá rozmach. Pro zaměstnance slouží jako způsob prezentace, pro personalisty pak jako jeden z kanálů, které mohou využít při hledání zaměstnanců. LinkedIn v pojetí následujícího kurzu chápeme jako nástroj sebeprezentace na internetu jak na osobní, tak firemní úrovni a také jako nástroj pro budování profesní image.

Telefonický a e-mailový kontakt je nedílnou součástí našeho života. V pracovním životě však není zdrojem zábavy a potěšení, nýbrž aktivní telefonování a oslovování je činností, kterou se snažíme dosáhnout určitého cíle: zjistit informace, nabídnout zboží či službu, sjednat schůzku apod.