Tato sada testů a dotazníků slouží k rozřazení účastníků IT kurzů do skupin podle dosavadní úrovně ovládání PC a jejich potřeb.