Úvod do marketingu

2 Úvod, vysvětlení pojmů

marketing_slovnikDefinic toho, co je to marketing, najdete v učebnicích a skriptech marketingu spoustu. Po zadání dotazu „definice marketingu“ nabídne Google 248.000 odkazů!

Většina z nabízených definic zní učeně a vědecky. Například tato:

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace.“

 

 

 To nám ale „ulovit yettiho“ moc nepomohlo, viďte? Je to takové trochu obecné… a vlastně není úplně jasné, co nám to říká.

Pojďme si tedy vytvořit definici vlastní! Takovou, které budeme rozumět a která nám pomůže v popisu role marketingu v prostředí naší firmy.

Namísto obecných definic marketingu vám zkusím navrhnout jednu konkrétní:

Marketing ve firmě je hledání odpovědí na otázku: „Co můžeme/musíme udělat pro to, aby si zákazník u nás koupil produkt/službu?“

Zcela jistě vám již hlavou běží odpovědi:

  • „Musí o nás vědět.“
  • „Musí k nám trefit  – ať již osobně do naší prodejny ve městě nebo virtuálně na internetu.“
  • „Musíme mít vůbec něco na prodej – tj. produkt.“
  • „Musí být za cenu, kterou je ochoten zaplatit.“

No vidíte – už „děláte“ marketing.

Podívejme se teď na výše uvedenou definici trochu systematicky – získáme tím vcelku dobrou představu o roli, smyslu a poslání marketingu ve firmě. (další kapitola)