Marketingový audit a práce s daty

1 Úvod

„Manažer bez informací je jako turista bez pasu a mapy.“

manazer_bez_mapy

Aby mohl manažer firmy dělat správná rozhodnutí, musí k nim mít kvalitní podklady. Musí mít co nejlepší znalosti trhu a zákazníků, aby dovedl vybrat mezi alternativami a snížit riziko špatné volby.

Ostatně – vzpomeňte si na naši definici marketingu. Ke klíčovým slovům jsme si přiřadili spoustu otázek:

  • Kdo je náš zákazník?
  • Kde zákazník nakupuje?
  • Kolik je ochoten zaplatit?
  • Kdo ho při nákupu ovlivňuje?
  • atd.

Příprava marketingového plánu a marketingové kampaně začínají analýzou situace, trhu, zákazníků. Tento krok se nazývá marketingový audit.