Marketingový audit a práce s daty

3 Definice otázek

Cílem auditu není mít data a grafy!

Informací a dat o cestovním ruchu je k dispozici nepřeberné množství. Cílem marketingového auditu není shromáždit co nejvíce dat o trhu a zákaznících.

Nehledáme totiž „data pro data“! Hledáme odpovědi na otázky, které si klademe v souvislosti s postavením firmy na trhu a rozvojem jejího byznysu. A data (průzkumy), nám mají sloužit k tomu, abychom našli odpovědi.

Typicky si firmy kladou následující otázky:

Otázka Oblast analýzy 
Komu máme prodávat? analýza zákazníků a jejich segmentace a potenciálu
Co máme prodávat? analýza produktového portfolia a vývoje poptávky na trhu
Kde máme prodávat? analýza distribučních cest a prodejních kanálů
Co máme zákazníkům říkat? analýza prodejních argumentů a sdělení
Kde jsou možnosti růstu a příležitosti na trhu? analýza trendů, zákaznických preferencí a konkurence
Co nás může ohrozit? analýza konkurence a externích vlivů

Ostatně, vzpomeňte si na naši definici marketingu: „Marketing ve firmě je hledání odpovědí na otázku „Co můžeme/musíme udělat pro to, aby si zákazník u nás koupil produkt/službu?“