Marketingový audit a práce s daty

4 Identifikace zdrojů dat

Jak už jsme si řekli, „sehnat“ data není problém. Můžeme pracovat s daty, která máme k dispozici uvnitř firmy – typicky jsou to data ze zákaznické databáze (CRM), z finančního oddělení, z e-shopu, atd. A samozřejmě budeme pracovat i s údaji o trhu, jeho vývoji, konkurenci, která získáme z externích zdrojů.

Zdroje dat:

Interní

 • CRM systém – obchodní oddělení (databáze zákazníků)
 • Finanční oddělení
 • Oddělení péče o zákazníka – servisní tým (zákaznická linka, apod.)
 • E-shop, web

Externí

 • Otevřené zdroje – trh: asociace a odborné instituce, web, volné studie, konference, regulatorní orgány, atd.
 • Otevřené zdroje – konkurence: výroční zprávy, obchodní rejstřík, firemní prezentace
 • Uzavřené zdroje: vlastní výzkumy

Co je doma, to se počítá

Schopnost analyzovat data, která máme uvnitř společnosti, je klíčová. Pohled do interních databází nám pomůže najít odpovědi na otázky jako:

 • Jaké produkty/služby se nejvíce prodávaly v uplynulém období?
 • V jaké oblasti došlo k největšímu nárůstu tržeb? A naopak poklesu?
 • Kdo je náš typický zákazník – firma, rodina, mladý muž, senior…?
 • Jaký je podíl jednotlivých prodejních kanálů na obratu (pobočky, e-shop, třetí strany…)?

Nastavení pravidelné a strukturované analýzy interních dat je základem marketingového informačního systému – nástroje, který nám pomůže získat pravidelný přehled o tom, co se s naším byznysem a zákazníky děje, jak se vyvíjí poptávka, zda fungují naše akce na podporu prodeje a kampaně.