Marketingový audit a práce s daty

6 Segmentace zákazníků

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu