Marketingový audit a práce s daty

7 Závěr

Význam marketingového auditu a segmentace zákazníků pro plánování marketingových aktivit

Jak uvidíte v následujících kapitolách, do sestavování marketingového plánu a plánování konkrétních aktivit se můžeme vrhnout až poté, co jsme analyzovali situaci a popsali si zákaznické segmenty.

Jinými slovy, v této chvíli bychom již měli znát odpovědi na některé důležité otázky, jako například:

  • Kdo je náš zákazník dnes a kdo by jím mohl a měl být zítra?
  • Kde vidíme na trhu příležitosti pro růst a rozvoj byznysu?
  • Kde vidíme na trhu možná ohrožení?
  • Jak se mění zákaznické chování a jak podle něj máme upravit portfolio služeb?

Jak uvidíte v následujících kapitolách, tyto znalosti nám pomohou se správně rozhodnout o tom

  • jaké máme nabízet produkty/služby – podle definovaných segmentů zákazníků a podle trendů na trhu
  • jaká má být naše cenová strategie – opět podle definovaných segmentů zákazníků a jejich cenové citlivosti
  • jakými kanály máme naše služby nabízet – podle trendů na trhu, analýzy stávající poptávky a zákaznických preferencí
  • jak máme naše služby komunikovat – například maminky s dětmi budou jistě slyšet na jiné argumenty, než nesezdané páry či mladí muži - „lovci adrenalinu“