Marketingový mix

1 Čtyři Pé – marketingový mix a jeho součásti

Pojem marketingový mix vznikl v roce 1953 a za autora tohoto pojmu je považován profesor Neil Borden z Harvard Business School. Borden určil řadu podnikatelských aktivit, jimiž je možno ovlivnit kupujícího. Uváděl, že všechny tyto činnosti představují „marketingový mix“ a pro dosažení maximálního efektu by měly být plánovány ve svém komplexu.

Počátkem 60. let 20. století navrhl profesor Jerome McCarthy čtyři složky marketingových aktivit, tzv. čtyři P: produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), které můžeme označit za tradiční nástroje marketingového mixu.

Různé firmy, které podnikají ve stejném oboru, mohou zvolit odlišné marketingové mixy. A právě tyto rozdíly mohou jedné firmě přinést konkurenční výhody nad ostatními konkurenty.

Koncepce marketingového mixu

Marketingový mix obvykle tvoří tyto čtyři základní složky, jedná se o koncepci „4P“:

4P