Marketingový mix

2 PRODUCT – Produkt z pohledu marketingu

dovolenaOdpověď na otázku „Jaký produkt zákazníkovi prodáváme?“, respektive „Co si od nás zákazník kupuje?“ může na první pohled vypadat snadná.

Přece zájezd do destinace XY! A zájezd si vybírá podle konkrétních parametrů: termín, cena, úroveň hotelu, způsob dopravy, atp.

Ale z pohledu zákazníka to vypadá jinak:

Zákazník si nekupuje zájezd, ale relaxaci, zážitky, pohodu, příjemné naplnění volného času atd.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zákazník si v podstatě kupuje „očekávání toho, co se stane, co zažije“.

Z pohledu marketingu je zásadní nevnímat produkt pouze v rovině „skutečné funkce“. Zákazník si totiž zjevně kupuje i „něco navíc“ než to, co je popsáno v katalogu zájezdů!

Při vytváření produktové (hodnotové) nabídky cestovní kanceláře je proto třeba znát odpověď na otázku „podle čeho si zákazníci vybírají cestovní kancelář?“.

Z toho nám vyplývá, že při tvorbě produktu není na prvním místě otázka „co máme vyrábět a prodávat?“, ale „komu budeme prodávat, pro koho vyrábíme?“.

Následující dva příklady jsou ilustrací „tvorby produktu z pohledu zákazníka“.