Marketingový mix

2 PRODUCT – Produkt z pohledu marketingu

2.1 Příklad 1: Fonendoskop

fonendoskop1fonendoskop2

V obou případech se jedná o produkt „fonendoskop“ – pomůcku lékaře pro vyšetření pacienta. Musí tedy splňovat očekávané funkční parametry – tj. umožnit vyšetřit srdeční činnost.

Rozdíl obou fonendoskopů není v jejich primární funkci. Vyplývá z jasné definice toho, komu je produkt určen – cílové skupiny - a co od něj zákazník (lékař) očekává:

Plyšový návlek na fonendoskopu pro dětské lékaře/lékařky je výtečnou ukázkou toho, jak výrobce pochopil odlišnou potřebu této zákaznické skupiny – tj. pediatrů – od skupiny doktorů „pro dospělé“. Kromě samotného vyšetření potřebují „navázat s pacientem vztah“, „odstranit strach z vyšetření“, „zaujmout a upoutat pozornost neposedného dítěte“.

Výrobce návleku na fonendoskop pro pediatry pochopil, že pediatrům neprodává „fonendoskop“, ale „schopnost bez problémů vyšetřit malého pacienta“ a „vytvořit si s pacientem a rodičem pozitivní vztah“.