Marketingový mix

2 PRODUCT – Produkt z pohledu marketingu

2.2 Příklad 2: Motorka

Na motorku se můžeme dívat jako na stroj, jehož účelem je dopravit nás z bodu A do bodu B. To je funkční pohled. Zákazník by se v tom případě měl zajímat o technické parametry: rychlost, spotřebu, výkon, spolehlivost, bezpečnostní prvky, atd.

Z pohledu zákazníka je ale motorka jako produkt něco mnohem víc!

Je zjevné, že pro různé zákazníky (segmenty) platí rozdílné parametry, podle kterých si motorku vyberou.

moto1motorkar1

 • "Jsem svůj, jsem individualita!"
 • „S tímhle konečně vyrazím s partou na srazy…“
 • „Černý blues a Route 66 – to je můj svět!“
 • „Už mi není dvacet.“

moto2motorkar2

 • „Holky se poperou, která se sveze…“
 • „Budu jako Rosi!“
 • „Rychloooooooost!!!!“

Harley-Davidson patří mezi nejúspěšnější značky na světě. Jedním z důvodů jejího úspěchu je dokonalé pochopení toho, co si zákazník kupuje jako produkt. Není to „jen“ motorka. Je to uspokojení potřeby – například potřeby vyjádření vlastního názoru a individuality, potřeby zařadit se do určité skupiny podobně smýšlejících lidí…

Z komerčního hlediska toto pochopení otevřelo značce Harley-Davidson dveře k získání mnohem většího obratu na jednoho zákazníka. Kromě samotného prodeje motorek je významným zdrojem příjmů rozsáhlý katalog „doplňků“, které každému zákazníkovi umožňují upravit si vzhled motorky podle vlastního vkusu.  Potřeba „být originál“ na straně zákazníka se stala základem komerčního úspěchu.


Uvedené dva příklady nám posloužily pro lepší pochopení definice produktu z pohledu marketingu:

 • Každý produkt je kombinací celé řady hmatatelných a nehmatatelných vlastností, které slouží k uspokojení požadavků zákazníků.
 • Jádrem každého produktu je užitek, výrobci k tomuto jádru produktu přidávají specifické vlastnosti - atributy.
 • Kombinace užitku a atributů tvoří reálný produkt.

Do marketingového mixu v části PRODUKT lze řadit také technické parametry, design, kvalitu, trvanlivost, značku a obal.

 • kvalita zahrnuje životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost apod.
 • design přestavuje cílevědomé úsilí výrobců o maximálně funkční a jádru výrobků odpovídající formu

Produkt v sobě zahrnuje také soubor tzv. rozšiřujících faktorů, které jsou nehmatatelné povahy.

patří sem např.: záruky, úvěry a platební podmínky, image uživatelů produktu, poradenství a technická podpora, opravy, údržba, rozvoz