Marketingový mix

2 PRODUCT – Produkt z pohledu marketingu

2.3 Pověst

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu