Marketingový mix

2 PRODUCT – Produkt z pohledu marketingu

2.4 Tvorba produktu

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu