Marketingový mix

3 PRICE – Cena

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu