Marketingový mix

4 PLACE – Distribuce

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu