Marketingový mix

4 PLACE – Distribuce

4.1 Online distribuce

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu