Marketingový mix

5 PROMOTION – Propagace

Čtvrtá část marketingového mixu – propagace - bývá obvykle nejvíce „vidět“.

Úlohou propagace je přesvědčit potenciální zákazníky o výhodách nákupu nebo používání výrobků a služeb určité organizace.

Efektivní komunikace s cílovými zákazníky se děje řadou metod, které se v souhrnu nazývají marketingová komunikace.

Organizace používají různých metod marketingové komunikace k dosažení svých cílů. Chtějí-li vytvořit účinnou propagační kampaň, musí zvolit správnou kombinaci těchto metod.

Marketingová komunikace je obvykle popisována a plánována pomocí tzv. komunikačního mixu.

O tom si budeme povídat v následující kapitole (lekci).