Komunikační mix

1 Co je komunikační mix

Jak již samotný význam slova „mix“ napovídá, budeme se bavit o „směsi“ metod a nástrojů, pomocí kterých komunikujeme se zákazníkem, a to zejména za účelem prodeje našich služeb.

Dříve se hojně používalo slovo propagace. Často se také můžete setkat s pojmem  reklama nebo marketingová komunikace. Takže pojďme si teď trochu uspořádat pojmy, aby se nám již dále nepletly.

Pojem Význam
Marketing Strategický proces, hledání odpovědi na otázku „Co musíme udělat pro to, aby si zákazník u nás koupil zájezd“. Pracujeme při něm s nastavením „marketingového mixu“.
Propagace „Uvádění ve známost“. Komunikace na zákazníky za účelem prodeje zboží, Většinou jednocestná – od nás směrem k zákazníkovi.
Reklama Totožný se slovem propagace.
Marketingová komunikace Obousměrný proces. Od nás směrem k zákazníkovi i od zákazníka směrem k nám. Pracujeme s nastavením „komunikačního mixu“.
Kampaň (reklamní, propagační) Aktivita na podporu prodeje konkrétního zboží či služby v konkrétním čase. Využívá různých součástí komunikačního mixu.

Zejména díky rozvoji internetu a sociálních sítí v posledních letech je pojem marketingová komunikace mnohem vhodnější než slovo propagace nebo reklama. Nutí nás si uvědomit, že nezáleží jen na tom, co říkáme my zákazníkovi, ale také na tom, co říká on nám – nebo o nás.

Organizace používají různých metod marketingové komunikace k dosažení svých cílů. Chtějí-li komunikovat efektivně, musí zvolit správnou kombinaci těchto metod.