Komunikační mix

3 Mediální kampaně

Mediální kampaně jsou placená forma neosobní komunikace o produktu prostřednictvím médií, ať jde o televizi, rádio, noviny, časopisy, internet, venkovní reklamu, atd.

Reklama jako metoda marketingové komunikace má své výhody i nevýhody. Výhodu má v zacílení na velké skupiny příjemců, ale její návrh a realizace jsou drahé a monitorování její účinnosti často nesnadné.

Nabídka reklamního mediálního prostoru je dnes téměř neomezená. Kromě „klasických“ typů jako jsou televizní spoty či tiskové inzeráty dnes můžeme volit i netradiční a nové formáty, jako například televizní obrazovky na veřejných prostranstvích, reklamní plochy nad pisoáry v restauracích a klubech, reklamu na čerpacích pistolích benzinových pump, reklamní plochy v kadeřnických salonech, atd

Základní otázky při rozhodování o mediální kampani jsou „jaká média máme využít?, jaká jsou vhodná?, jaká nám přinesou správný efekt a poměr cena/výkon?“.

K tomu nám slouží plánování takzvaného mediálního mixu – neboli výběr médií vhodných pro naši reklamní kampaň.

billboard