Komunikační mix

4 Akce na podporu prodeje (promotion)

Podpora prodeje jsou činnosti nebo materiály, které mají podněcovat dosavadní nebo potenciální zákazníky k nákupu.

Jedná se o soubor nástrojů, které využívají různých cenových výhod a zvláštní hodnoty nabízených služeb.

Patří k nim různé kupóny, slevy, soutěže o ceny, veletrhy a výstavy nebo zvýšení hodnoty produktu, kdy zákazník za stejné peníze dostane více – „3 za cenu 2“, „doprava zdarma“, atp.

Je zde zdůrazněna krátkodobost cílů této formy propagace. Firmy často používají podporu prodeje nepravidelně, zejména v případech sezónnosti trhu.

Základním komunikačním a reklamním nástrojem určeným konečným zákazníkům jsou katalogy. Neexistuje žádný univerzální návod, podle kterého lze takové katalogy zpracovávat. Obsahová stránka je v podstatné míře upravená zákonnou normou, po formální stránce je důležitý vzhled, výběr titulní fotografie, celková grafická úprava a přehlednost katalogu.

katalog