Komunikační mix

5 Public Relation – vztahy s veřejností

 

Tato kapitola je součástí plné verze kurzu