Komunikační mix

3 Mediální kampaně

3.1 Tři mixy v marketingu

V tomto bodě je dobré si v rychlosti připomenout, že jsme se postupně seznámili se třemi „mixy“ v marketingu. Často dochází k jejich záměně, ke zmatení pojmů.

mix

Marketingový mix: „Čtyři Pé“ – Product, Place, Price a Promotion.

Jeho analýzou a nastavením hledáme odpovědi na otázky:

  • KOMU a CO budeme prodávat – jaký produkt
  • ZA KOLIK
  • JAKÝMI KANÁLY
  • JAK O TOM DÁMĚ VĚDĚT
mix

Komunikační mix: definuje způsoby a kanály, kterými budeme na zákazníky komunikovat.

Je to detailní struktura části PROMOTION marketingového mixu – je jeho podmnožinou.

  • Média
  • Přímý prodej
  • PR
  • vlastní lidé
  • online komunikace
mix

Mediální mix: definuje, jaká konkrétní  média budeme v komunikaci využívat – televizi, internet, tisk, venkovní reklamu, rádio, atd.

Je to detailní struktura části „médiální kampaně“ komunikačního mixu – je jeho podmnožinou.