Marketingová strategie a plánování

1 Peníze až na prvním místě

Propojení marketingu s firemní strategií a cíly

Marketing musí pomoci firmě plnit její základní poslání – vytvářet zisk pro její majitele/akcionáře. Vše ostatní jsou jen řeči… Může to znít tvrdě, ale je to tak.

Majitelé a akcionáři firem a jejich top manažeři znají dobře univerzální řeč byznysu – řeč čísel, řeč peněz.

První krok je pochopení správného stanovení marketingových cílů.

Bez správného stanovení marketingových cílů je celý marketingový plán jen „prázdným dokumentem“ bez skutečné hodnoty. Nedává nám totiž odpověď na základní otázku: „Proč to máme dělat, co nám to přinese?“

Jediná realita, která ve firmě platí, je ta ukrytá v účetních knihách a na bankovních účtech.

Můžete mít skvělé nápady, báječně sepsaný marketingový plán – ale pokud nedokážete vyjádřit hodnotu vašich nápadů v penězích, nedokážete vytvořit základní model návratnosti investic do marketingu, budete obtížně hledat podporu u vedení firmy a obtížně obhajovat marketingové plány, rozpočty a zdroje.

money