Marketingová strategie a plánování

2 Firemní a marketingové cíle

Ať je vaší firmou cestovní kancelář, strojírenský podnik nebo reklamní agentura, základní firemní cíle budou ve všech typech firem v podstatě stejné.

Drtivá většina z nich bude přímo odkazovat na finanční a prodejní ukazatele firmy.

Základní tři oblasti firemních cílů:

  • Zvýšení obratů, výnosů a marží
  • Snižování nákladů (zvýšení efektivity)
  • Otevření nových obchodních příležitostí – nové trhy, nové skupiny zákazníků (souvisí se zvýšením výnosů)

Definice cíle říká, že musí být MĚŘITELNÝ. Plány firem proto definují konkrétní hodnotu plánovaného cíle: zvýšení obratu firmy o 10%, snížení výrobních nákladů na jeden výrobek o 5%, atp.

Stejná pravidla musí platit i pro marketingové cíle. MUSÍ BÝT:

  • Navázané na firemní cíle
  • Měřitelné a vyhodnotitelné

Důležité upozornění: Nezaměňujte proces, nástroje a cíle. Často se v marketingových plánech setkáváme s definicí cílů jako například „každý měsíc vydáme a rozešleme firemní časopis“, „zajistíme jarní a podzimní kampaň na podporu prodeje“, „vydáme dvě tiskové zprávy každý měsíc“, „zvýšíme návštěvnost webových stránek“, atp. Nám už je teď jasné, že to nejsou cíle, ale procesy a nástroje pro splnění cílů.