Model GROW

1 Metoda GROW – základní informace

Autorem techniky GROW je Sir John Whitmore, považovaný za jednoho z „otců zakladatelů“ koučování. Jedná se o postup kladení otázek, který lze využít v každém koučovacím rozhovoru.

Anglické slovo GROW znamená v češtině „růst“ a je mnemotechnickou pomůckou k zapamatování čtyř na sebe navazujících oblastí, na které se lze v koučovacím rozhovoru zaměřit.

Model GROW je univerzální nástroj pro koučování, lze jej využít při individuálním koučování i koučování skupiny.  Jde jak o velmi jednoduchou techniku, kterou je možno použít jako sebekoučovací, tak o postup kladení otázek během koučovacího rozhovoru.

Tuto metodu můžete použít při řešení soukromých i pracovních problémů.

Podobné mnemotechnické pomůcky jako je GROW se používají i v jiných příležitostech velmi často. Známé jsou zkratky SPIN, SMART cíle nebo GRIT. Mohou se vydávat nebo mylně interpretovat jako všelék na problémy v řízení lidí a podnikání. Ničím takovým nejsou – jejich význam je dán kontextem, v němž se používají. V případě GROW je tímto kontextem vnímání reality a odpovědnost.

Pořadí otázek GROW je důležité zejména proto, že umožňuje efektivní koučování a přináší praktické pozitivní výsledky.

Tento proces není jednorázový. Bez podrobnějšího prozkoumání reality se může ukázat nemožné stanovit jiný než nejasný nebo neodpovídající cíl. V takovém případě je nutné se vrátit zpět a definovat cíl přesněji. Dokonce i jasně vymezený, měřitelný cíl se může při detailním pohledu na realitu ukázat jako chybný nebo nevhodný.

Stejné to je i s možnostmi, které máte. Je potřeba je opakovaně prověřovat a zjišťovat, zda vedou k stanovenému cíli. Je velmi důležité pro koučovaného ještě předtím, než se definitivně rozhodne, co a kdy udělá, aby se znovu ujistil, že mu tyto kroky umožní dosáhnout cílů.

 

Techniku GROW lze využít ve fázi hledání řešení:

  • po uzavření kontraktu kouč přejde k otázkám směřujícím k nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů dané oblasti (Goal),

  • když koučovaný definuje cíle, přechází kouč k otázkám zaměřeným na popis reálného stavu v dané oblasti (Reality) a pomáhá tak koučovanému uvědomovat si oblasti, ve kterých bude třeba učinit změny

  • následně kouč otázkami pomáhá prozkoumat možnosti (Options) a alternativní strategie, jak lze dosáhnout vysněných cílů,

  • poslední série otázek vede k volbě – CO koučovaný podnikne, KDY to podnikne, KDO bude do akce zapojen a jaká je VŮLE kroky učinit (What, When, Who, Will).

Vzhledem k tomu, že technika už sama o sobě obsahuje tvorbu akčního plánu, pokračuje kouč zhodnocením celého rozhovoru a koučovací sezení uzavře motivací klienta.

 

Využitím GROW naleznete:

  •  Co skutečně chcete dělat – tedy žádné zbytečné začátky nebo špatné odbočky.

  •  Jak daleko na cestě už jste a na čem musíte pracovat – identifikujete VŠECHNY své zdroje.

  •  Co vám stojí v cestě (a co jen vypadá jako překážka).

  •  Mnoho způsobů, jak překonat, přejít, přeskočit nebo podlézt překážky.

  •  Jak vytvořit podporu, kterou potřebujete – a pomáhat ostatním.