Model GROW

2 CÍL - Stanovení cílů

Pro každé setkání kouče s koučovaným je velmi důležité stanovení cíle schůzky. Pokud o schůzku usiloval koučovaný, je na něm aby vymezil, co od schůzky očekává.

Může se stát, že schůzku inicioval kouč nebo manažer koučovaného s cílem řešit konkrétní, specifický problém, který sám formuloval. I v tomto případě je však potřeba s koučovaným diskutovat o tom, zda je s cílem ztotožněný a případně, zda by chtěl řešit problém takto definovaný. Konečné slovo v definici cílů má koučovaný včetně toho, co by si chtěl ze setkání odnést.

Základní otázky jsou:

 • Co od setkání očekáváte?
 • Máme tento vymezený čas, čeho chcete v tomto čase
 • V čem by vám toto setkání mohlo nejvíce pomoci?

 Možné odpovědi jsou například:

 • Chci mít přibližnou představu o tom, co budu dělat v příštím čtvrtletí, kterou budu na dalších setkáních rozvíjet a zpřesňovat.

 • Jasná představa o nejbližších krocích pro následující týden a uvědomit si závazek tyto kroky realizovat.

 • Dospět k rozhodnutí, co budu dělat.

 • Definovat základní problémy.

 • Dohodnout se na plánu další spolupráce na příštích šest měsíců.

 • Vymezit si několik základních problémů a provést jejich prioritizaci.

 Pro stanovení cílů je důležité rozdělení na konečné a výkonnostní cíle.

Konečný cíl

Dosažení konečného cíle jenom zřídkakdy závisí výlučně na koučovaném. Takovým cílem může být – být jmenován vedoucím útvaru, zaujmout vedoucího postavení na trhu, získat mistrovský titul v určitém sportovním odvětví.

  

Výkonnostní cíl

Jde o určení výkonnosti, o níž se koučovaný domnívá, že mu dává velmi dobrou šanci dosáhnout konečného cíle. Dosažení stanovené výkonnosti závisí ve velké míře na koučovaném a stanovený výkonnostní cíl obvykle jednoznačně umožní měřit dosažený pokrok.

Příkladem může být požadavek, aby 95% produktů prošlo napoprvé kontrolou kvality, prodat v dubnu 50 kusů určitého výrobku, uběhnout maraton pod 3 hodiny, apod,

Důležité je, že pociťovat skutečnou odpovědnost za dosažení výkonnostního cíle, jehož splnění závisí na koučovaném, je mnohem snazší než v případě konečného cíle, kdy tomu tak není. Výkonnostní cíl by mě, pokud je to možné, přispívat a napomáhat k dosažení konečného cíle.

 

Konečný cíl může být zdrojem inspirace, cíl výkonnostní přesně vymezuje aspekty jeho realizace.

Přijetí cílů za své

I v případě, že o cílech není možné mezi manažerem a koučovaným diskutovat a je nezbytné jej přijmout tak, jak byl stanoven, je možné a vhodné koučováním docílit, aby se s ním koučovaný ztotožnil a vzal jej za svůj.

Význam možnosti volby a odpovědnosti pro vytváření vnitřní motivace je velmi důležitý neměl by být nikdy podceňován.

 

Vlastnosti dobrého cíle by měli být SMART:

 • konkrétní
 • měřitelný
 • odsouhlasený
 • realistický
 • rozložený v čase

 

Další doporučené vlastnosti:

 • pozitivně formulované
 • dobře pochopitelné
 • relevantní
 • etické   
 • legální
 • přiměřené
 • zaznamenané

 

 

Příklad stanovení cílů

Představme si, že se snažíme vyřešit problém s našimi prezentačními dovednostmi. Vždy, když si stoupneme s prezentací před spolupracovníky, polije nás horko, začneme se potit, koktat a celé vystoupení i přes perfektně připravenou prezentaci je nezáživné a málo pochopitelné.

 

Nejprve si musíme vyjasnit, co je naším cílem:

 • Zlepšit své komunikační
 • Odstranit strach z toho stupínku, kam si při prezentaci
 • Malá důvěra v sebe sama a své schopnosti?

 

Až budete zkoumat cíl, otevřete se sami sobě, či tomu druhému. Někdy se může stát, že to, co potřebujete vyřešit, je schované hluboko a schovává se za úplně něco jiného.