Model GROW

5 VOLBA – Co budeme dělat?

5.1 Uzavření cyklu koučování

Po dokončení fáze volba, je cyklus završen. Na závěr je potřeba připravit přehledný a přesný písemný záznam dohodnutých kroků a odpovědí na výše uvedených otázek.