Model GROW

5 VOLBA – Co budeme dělat?

5.2 Otázky – fáze GROW

GOAL - CÍL

 •        Jaký problém byste chtěl řešit?

 •        Co očekáváte od dnešního setkání / koučování?

 •        Co je cílem? Jaký si stanovíte cíl?

 •        Jaký dlouhodobý cíl souvisí s problémem, který tu řešíme?

 •        Jaký cíl má tato diskuse?

 •        Co se chcete naučit?

 •        Za jak dlouho toho chcete dosáhnout?

 •        Jedná se o konečný cíl nebo na něj budete navazovat?

 •        Co pozitivního to přinese, jak je to obtížné, dosažitelné, měřitelné?

 •        Co je pro vás nyní důležité?

 •        Co bude výstupem úkolu?

 •        V čem by vám změna měla pomoci?

 •        Jaký je důvod pro splnění cíle?

 •        Jak popíšete cílový stav, když se zaměříte na přínosy?

 •        Co je třeba si uvědomit v souvislosti s realizací úkolu?

 •        Co o vás zaměstnanci budou říkat? Co byste chtěl aby o vás říkali?

 •        Jaké to bude, až bude problém vyřešen? Jaký budete mít pocit?

 

REALITY- Realita

 •        Jaký je současný stav (co, kdy, kde, kolik)?

 •        Co se děje?

 •        Jak vnímáte současný stav?

 •        Koho se to týká?

 •        Co jste v tom až dosud udělal?

 •        Jaký mělo to, co jste udělal účinek?

 •        Jaké jsou hlavní překážky nalezení cesty kupředu?

 •        Jaké kroky je třeba udělat pro změnu?

 •        Co fungovalo? Co nefungovalo?

 •        Jak by současný stav popsali vaši spolupracovníci?

 •        Jaké faktory ovlivňují vaše rozhodnutí?

 •        Co ještě potřebujete?

 •        Je to, čím se nyní zabýváme, skutečná podstata situace?

 •        Co dalšího ovlivňuje výsledek a v jakém rozsahu?

 •        Brání vám nějaké vnitřní překážky něco podniknout?

 •        Čemu za současné situace nerozumíte?

 

OPTIONS – Možnosti

 •        Jaké možnosti máte?

 •        Co byste ještě mohl udělat?

 •        Co dalšího můžete udělat?

 •        Kdo další vám může pomoci?

 •        Jaké jsou přínosy, spojené s každým navrženým řešením?

 •        Co všechno můžete udělat pro naplnění svých představ?

 •        Co ještě byste navrhl, kdybyste nebyl ničím omezen?

 •        Co byste udělal, kdybyste mohl začít úplně od začátku?

 •        Jak se dají uvedené možnosti mezi sebou kombinovat?

 •        Které z řešení vám nejvíce vyhovuje?

 •        Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé možnosti?

 •        Co je pro vás v této situaci nejdůležitější?

 •        Jak to zapadá mezi vaše současné priority?

 •        Kdo všechno se projektu zúčastní?

 •        Jaké pomůcky nebo materiální zdroje budeme potřebovat k dosažení cílů projektu?

 •        Co vás to bude stát, když se nedáte touto cestou?

 

WILL – Volba, Plán

 •        Co chcete udělat?

 •        Co uděláte?

 •        Kterou možnost si vyberete?

 •        Kdy to chcete udělat?

 •        Co bude vaším prvním krokem?

 •        Kdy začnete?

 •        Jaké překážky by mohly nastat?

 •        Jak je překonáte?

 •        Jakou podporu potřebujete?  Jak ji získáte?

 •        Jaké dílčí kroky je třeba splnit?

 •        Jak budete sledovat jejich splnění?

 •        Kdy začnete jednotlivé kroky naplňovat?

 •        Kdy plánujete jejich dokončení?

 •        Jak poznáte, že se vám daří plnit cíl?

 •        Jak byste ohodnotil své odhodlání začít na desetibodové stupnici?

 •        Co vám brání hodnotit stupněm deset?