Na míru našemu mozku

brain_glucosePoznatky moderní neurovědy nám umožnili nahlédnout do našeho mozku a zjistit, co se v něm děje při učení. Zjistilo se například to, že pokud člověk přijímá nové informace, jeho mozek se velmi namáhá a spotřebovává velké množství glukózy, která je jeho hlavním zdrojem energie. Pokud naopak nové informace využívá v praxi, spotřeba energie (glukózy) je výrazně nižší. Z fyzického pohledu by se to dalo přirovnat k jízdě automobilu. Fáze učení se novým věcem je podobná jízdě do kopce a tedy s vyšší spotřebou paliva. Fáze uplatňování získaných poznatků se dá přirovnat jízdě z kopce, kdy se naopak využívá nahromaděná kinetická energie.

Bohužel řada elektronických kurzů svou strukturou připomíná permanentní jízdu do kopce. Studentům jsou předkládány nové a nové informace, které jsou proloženy občasnými testy či dotazníky pro ověření získaných znalostí. Není divu, že takové kurzy jsou pro člověka velmi namáhavé, že většina lidí brzy ztratí motivaci v kurzu pokračovat.

Kvalita online rozvojového programu

flow

Pro dobré rozvojové programy je charakteristické střídání nových informací s možností jejich aplikace. Další nové informace pak staví na dříve získaných dovednostech, čímž ulehčují jejich vstřebávání. Mnohému se tyto naučili z počítačových her. I ta nejjednodušší hra totiž obsahuje fázi, ve které se hráč seznámí s prostředím a jeho ovládáním. Pak následuje několik poměrně jednoduchých úkolů, které posunou hráče do vyšší úrovně. Po splnění každého úkolu získá hráč okamžitou zpětnou vazbu, která nejen že ukazuje, jak si vede, ale je i cenným prvkem motivace pro pokračování do dalších úrovní. Pokud se mu nepodaří postoupit, má zpravidla možnost vrátit se zpět a zopakovat svůj pokus, čímž se v daném úkolu ještě více zdokonalí. Je to velmi zjednodušené, ale zároveň i velmi účinné. Využívání herních prvků v neherním prostředí se nazývá gamifikace a jde o jeden z největších trendů moderní doby.

Co by tedy měl obsahovat kvalitní online rozvojový program? Především by měl obsahovat mnoho různých aktivit, ze kterých si mohou studující libovolně vybírat. Autonomie při volbě obsahu je totiž dalším významným motivátorem. Protože prvek sociálního učení je v dnešní době na vzestupu, studující by měli mít možnost sdílet své názory a zkušenosti, pravidelně vzájemně komunikovat a spolupracovat na různých aktivitách. Každá nová informace by měla vycházet z dříve získaných znalostí a stavět na nich. A v neposlední řadě by měl být dobrým průvodcem a rádcem na cestě k sebezdokonalování.

Naposledy změněno: Pondělí, 19. listopad 2012, 14.46