E-learning a spol.

Pro online rozvojové programy máme zažitý termín e-learning, který je charakterizován jako učení s podporou informační a komunikační techniky. Učení elektronickou formou má své výhody. Mezi nejčastěji zmiňované patří úspora času, volba vlastního tempa učení a interaktivita. Tyto výhody však mají často i negativní vliv na motivaci lidí k učení. Pakliže studující mohou zvolit vlastní tempo, vede to často k volbě pomalého tempa nebo naopak ke snaze, absolvovat kurz co nejrychleji. Úspora času na úkor kvality však není žádoucí. A interaktivita je často chápána pouze jako snaha použít co nejvíce aktivních prvků jako jsou tlačítka, animace, videa doplňovačky, apod.

Moderní technologie však umožňují nejen snadnou distribuci obsahu a interaktivitu. Jsou-li dobře využity, poskytují podporu samotného učení, sdílení znalostí a kooperaci lidí. K e-learningu se tak přidávají další termíny jako m-learning, s-learning, webinář a další.

comp

E-learning

  • vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a tutory.
smartphone

M-learning

  • k internetu dnes lidé přistupují více z mobilních zařízení, jako jsou notebooky, tablety a mobilní telefony. M-learning je učební obsah přizpůsobený a distribuovaný právě těmto zařízením.
social

S-learning (social learning)

  • učení v komunitě s využitím sociálních sítí umožňuje vzájemnou komunikaci a spolupráci, která je silným motivačním prvkem učení.
webcam

Webinář

  • moderní způsob výuky v reálném čase, kdy jsou studující v přímém kontaktu s učitelem (tutorem). Technologie umožňují přenášet obraz a hlas všech účastníků i podklady ve formě prezentací, videí a dalšího obsahu.
blended

B-learning (blended learning)

  • kombinace různých forem vzdělávání. Nejčastěji jde o kombinaci e-learningu s prezenčním kurzem. Konzultace jsou realizovány prezenčně nebo formou webináře.
Last modified: Monday, 19 November 2012, 4:31 PM